ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОЛІЙНИК ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ (надалі іменується «Продавець»), та фізична особа, яка звернулася до Продавця для покупки товару (надалі іменується «Продавцем»), разом іменовані як «Сторони», уклали цей договір про нижченаведене.
 

ТЕРМІНИ

  • «Інтернет-магазин» –засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
  •  «Продавець» – фізична особа-підприємець, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
  •  «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
  •  Інтернет сайт - https://metadesk.com.ua/

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови реалізації Продавцем Товарів та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Покупцям) отримати Товар на умовах, визначених цим Договором.
1.2.    Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Покупців.
1.3.    Договір є обов'язковим для виконання Продавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Продавця. 
1.4.    Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Покупцем підтверджуючих дій: оформлення замовлення, оплата рахунку тощо.
1.5.    Покупець вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
1.6.    Зміни до цього Договору вносяться Продавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Продавця. 
1.7.    У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.    Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах, визначених цим Договором.

3.    ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.    Покупець має право оформити замовлення на будь-який наявний товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину. 
3.2.    При відсутності товару на складі, Продавець зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
3.3.    При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
3.4.    Відправка Товару залежно від його індивідуальних особливостей може здійснюватися від 3 до 10 днів з моменту підтвердження оплати.
3.5.    У випадку, якщо Товар виготовляється індивідуально під замовлення Сторони можуть погодити інші строки відправки.

4.    ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.     Оплата Товару здійснюється за допомогою сторонніх інтернет-сервісів безготівкової оплати з якими у Продавця укладені відповідні договори. Покупець обирає і здійснює оплату з переліку доступних способів, вказаних при оформленні замовлення.
4.2.    При не надходженні коштів, Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.
4.3.    Відправка товару виконується після повної оплати замовлення. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
4.4.    Продавцем може надаватися знижка на вартість Товару, розмір якої визначається в порядку, встановленому Продавцем.
4.5.    Якщо з вини Продавця Товар надано не в повному обсязі, вартість ненаданого Товару  відшкодовується Продавцем протягом трьох робочих днів з моменту звернення Покупця із відповідною заявою. 
4.6.    Загальна вартість Товару за цим Договором визначається із сумарної вартості всього замовлення шляхом складання сум, зазначених Покупцем.

5.    ПРАВА СТОРІН

5.1.    Покупець має право:
5.1.1.    Приєднатися до цього Договору на запропонованих Продавцем умовах.
5.1.2.    До моменту замовлення Товару отримати повну інформацію про Товари, які реалізуються Продавцем.
5.1.3.    Отримати Товар належної якості.
5.2.    Продавець має право:
5.2.1.    Отримувати оплату за наданий Товар в порядку, передбаченому цим Договором.
5.2.2.    Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Покупця відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
5.2.3.    В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.    ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.    Покупець зобов’язаний:
6.1.1.    До укладання Договору ознайомитися з цінами Продавця.
6.1.2.    Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.2.    Продавець зобов’язаний:
6.2.1.    Надати Товар належної якості відповідно до оформленого замовлення.

7.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.    За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
7.2.    Продавець не несе відповідальності за:
–   незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
–  зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
–  за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.    ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1.    Продавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування Продавця тощо).
8.2.    Продавцем звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
8.3.    Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону. 

9.    ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.    У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2.    У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

10.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1.    Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
10.2.    Приєднанням до цього договору Покупець надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Покупця в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Продавця.
Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей веденння господарської діяльності, та здійснюється працівником або іншою особою Продавця, на яку покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних.
10.3.    Покупець надає згоду на використання Продавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Покупця, здійснення зв’язку із Покупцем; для надіслання повідомлень інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Покупця. За письмовою заявою Покупця контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень. 
10.4.    Покупець розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Продавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер. 

11.    РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

  • Фізична особа-підприємець: Олійник Євгеній Петрович
  • РНОКПП: 3646002376
  • тел. +380 63 681 17 58
  • e-mail: metadeskukraine@gmail.com